« Rätt i tiden | Main | Argh »

September 11, 2005

Comments

Sanna

Låter som en härlig dag i Köpenhamns garnaffärer. Ser framemot att se garnerna stickad.

Mia

Din blogg är verkligen bra för mig- än en gång har jag fått mig en tankeställare! Mermaid= stor rumpa. Det vill man ju verkligen inte accentuera mer än nödvändigt! Jag som just bestämt mig för att spara till ett kit. Men jag vet att modellerna snart kommer att finnas att prova här i Gbg, så jag får väl fälla min slutgiltiga dom då...

Marika

Fast modellen är ju jättesnygg i Mermaid, så det kan ju du också vara. Men att prova är bra. Och det är jättetrevligt att det kommer fler återförsäljare i Sverige. Till er andra: http://www.2knit.se/ är det som ska ta in HF:s grejer.

Marika

Tweedie är ursnygg!
Som så mycket av det HF gör.....

Tina

Det verkar ha varit en bra resa! Och mycket fina inköp. Speciellt den lilla djurboken :)

johanna

Det var ett verkligt trevligt garnspan att läsa om. Låter som det var en dejelig dag :-)

Marianne F

Vore det inte konstigare om rumpan INTE syntes. Den skall ju i alla fall ingå i konceptet "kropp" . Skulle vi bli överlyckliga om någon på stan spontant utbrast: "kolla en rumplös, va snyggt..." Nja, jag skulle nog göra en rumpförstärkare i all fall ja, även om jag är stöpt som ett flöte, och har betydligt mer cm över "there" än ni snyggisar har som kan komma i medium fortfarande!!(Jmf sättet att diskutera skostorlek, Alla förfasar sig över stora fötter(har 39) men vore det inte konstigt om man hade 34 och såg ut som man stolpade runt på stumpar?? Ja ja slut för idag

Marika

Jaja. Det är klart att rumpan syns hur man än gör. :) Problemet med Mermaid är att tyngdpunkten ligger i höfthöjd. Kragen är pytteliten och på mig blir de proportionerna fel. Men jag försöker kompensera med jämrigt proportionerliga fötter. 41.

Liisa

Jag röstar på Tweedie iallafall, den är verkligen ursnygg!!!
Jag hade ställt in mig på en köpenhamnsresa (med jobbet) i höst jag med men den blev inställd... Så det var trevligt att läsa ditt garnspan. Köpenhamn ligger ju kvar...

Mia

Oj vad här har diskuterats sen sist. Jag skulle hellre vilja köpa ett kit till modellen "flötet". Får se när Hanne F designar den.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad