« Upploppsrakan | Main | Post-OS-syndromet »

February 26, 2006

Comments

Karin P

GRATTIS!
Hur många svenska medaljer blir det i Stickningsolympiaden tro? Fler än i vinterditot?

Sigrid

Helt otroligt fin! Du är ju verkligen en OS- champion! Vilken team-känsla! Tjoho! Heja Sverige!

Mia

Hurra för dig! Fantastiskt jobbat!!!

Micke

Grattis! Det blev alltså det 16:e guldet för Sverige i detta OS!

Kram!
Micke :)

Karin

Hejja!! Vad du är duktig!! Dina vinster(Ovanåker, Lucky, Ribb, Rosedale) i cupen har ju visat att du lagt upp tränigen på rätt sätt inför säsongen men man blir ändå lika glad när den mentala biten också stämmer såhär i en större tävling. Grattis till guldet!! Det var välförtjänt!

Susanne

Den är så vacker. Grattis!

Johanna

Stort grattis till välförjänt seger. Ingen har ännu ställt den obligatoriska frågan - Hur känns det?

Helene

Hur känns det?!

Marika

Ja, jag har nog inte riktigt fattat än vad jag ställt till med än. Men träningen har funkat bra under försäsongen och i år och skadefri har jag varit också och kroppen svarade bra och jag jobbade på. Jag var väldigt trött på slutet och höll på att stumna, men f-n vad skönt det KÄNNS! Jag försökte se det som en vanlig tävling och jag har verkligen jobbat med den psykologiska biten.

Jag vill tacka hela teamet och min tränare och min familj och så vallakillarna förstås!

Erika

Woho! Stort grattis. Den ser verkligen kalasfin ut. Jag är myclet impad!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad