« Knitting in Plain English / Maggie Righetti | Main | Meeer garn »

July 14, 2008

Comments

Susanne

Hejsan.
Hur mycket kostade delsbokofta-kitet? Har du bild på hur den färdiga koftan kommer att se ut?
Vilket garn/stickor använder du?
Om det står ngt i kitet om historien bakom tröjan så får du gärna skriva lite om det. Jag har letat på internet men inte hittat någonting alls. En lite klarare bild på mönstret skulle vara väääldigt uppskattat.
Ser fram emot slutresultatet.
/susanne

Marika H

Hej, fyra härvor garn + beskrivning kostade 550 kr. Då hade jag redan tre härvor hemma köpta tidigare. Jag har ingen bild på hur just min kofta kommer att se ut. Garnet är köpt på Övre Hälsinglands hemslöjd, det har inget namn, men är infärgat för att passa de hälsingska dräkterna. Tre röda färger finns, Forsa, Delsbo och Bjuråker om jag inte minns fel. Andra färger är alltså grön, svart och vit. Jag vet inte om jag drömt detta, men jag tror att Karin Kahnlund (som undervisar i Stickresan genom Sverige) på Handarbetets vänner berättade att garnet är finskt. Just då lade jag inte det på minnet. Stickor som rekommenderas i beskrivningen är nr 2. Jag har inte börjat swatcha ännu, så jag vet inte om det behövs. Delsbotröjan finns i Britt-Marie Christofferssons Svenska tröjor och mer skrivet i Lena Nessles Sticka med färg och tradition. Dessutom rekommenderar jag Dräktfolket av Anja Notini för intervjuer med damer från bygden som stickat den i årtionden. Och bilder.
Mer bilder på exempelkoftor kommer ovan.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad