« Mållinjen | Main | En tripp till barndomen »

August 30, 2008

Comments

Ilsefin

Åh, vad vacker den är! Och vilket arbete du lagt ner, jag är så imponerad!

Mia

Hurra för dig! Kalasfin! Men jag tycker nog att bild på galge är lite för ofestligt. Jag vill se den på dig!

Helene

Så fantastiskt extra fin-fin Kalas är! Färgerna gör mig helt i gasen!
Bra stickat och komponerat!

Gaaah!!

Annelie

Fantastiskt vacker - precis som Bingekappan! Jag vill gärna också se bilder med där du har plaggen på.

Marias stickning och läsning

Verkligen en jättefin tröja som du skall vara mycket stolt över. Gillar dina färgval. Helt klart är det enklare med raka ärmar när man använder fler färger.

Marias stickning och läsning

Verkligen en jättefin tröja som du skall vara mycket stolt över. Gillar dina färgval. Helt klart är det enklare med raka ärmar när man använder fler färger.

Marika H

Tack för glada tillrop! Om det hade varit så att jag var supernöjd med passformen skulle jag såklart haft den på mig. Nu sover jag på saken och konsulterar någon sykunnig så ska vi se sedan.

johanna

Ah, den är verkligen Kalasfin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad