« Tartan jacket, post no. 1 | Main | Sticklistan 2005 »

January 02, 2005

Comments

Marika

Snyggt blir det!

Karin

Jättesnyggt!! Jag blir sugen på en egen (och jag som har ufo-månad)

Nanna

Det ser vældigt fint ud. Glæder mig til at se flere billeder efterhånden som strikkeriet skrider frem.

Maria

Blir jätteläckert...OH vad spännande. Har äääälskat vävmönstert sedan jag fick se det första gången (såg för mitt inre en diorjacka i grått) så jag ser med stor nyfikenhet fram emot fortsättningen. Islandsullen är en egen utmaning...stickar en ENKEL Islandströja i det och det räcker...INGA muskler!!!! bara mjuka fina händer...men har du testat fairisle-tekniken...går det på detta mönster? Funkar på islandsmönstret (tack Helene)

Marika

Nu menar du Chanel va? :)
Jo, det rutiga bjuder på många fina färgkorsningar. Ny bild kommer snart. Handlaget ger sig allteftersom centimetrarna rasar förbi. "Mjuka fina händer" funkar fint så länge man stickar, men sedan måste man ta paus och då åker alla nystan omkring och gnids mot varandra och rätt vad det är får man öva spott-och-gnid-tekniken igen. Jag är en idiot som aldrig lärde mig Fair Isle-tekniken fast jag gick på kurs. För du menar tvåhandsfattningen va?

Maria

Givetvis Dior...hjärnsläpp pga för mycket ledighet;-)
Japp, tvåhandsfattningen passar den känsliga loopin bra, men du har ju fler nystan än jag;-) så det kanske inte funkar:-(
Att gigga (spotta på västkustska) garn är en av det bättre kunskaperna man fått...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad