« Hemresan | Main | Säsongsstart »

August 19, 2006

Comments

mikory

Grattis! Här kan du läsa hur du ställer in för "archive":

http://snipurl.com/v6ri

Kram!
Micke :)

Marika

Heja heja!
Grattis till 2 år.....man blir fast.

Maria

GRATTIS!
Och tack för mycket nöjsam läsning...ser fram emot MYCKET mer! och jag uppskattar att du fortfarande skriver på svenska, det finns ju faktiskt massor av bra tjänster som kan översätta åt dem som inte nyttjar språket;-)
/en av dina fans

Mia

Grattis!
Och jag är tacksam för ditt fina svenska språk och att du inte har kattbilder.
Har du fått mail från mig förresten? Om du inte vill/orkar/vet vad du ska svara är det helt okej, då letar jag vidare efter info.

Bim H-D

*ler*
Du låter som en helt vanlig människa såhär i dessa tider... och man grattar med dagen... Stordåd, och mer därtill...
Och snälla håll dig till svenskan, nog många ändå som skriver på engelska - ibland till vilken nytta??? Vi är väl svenskar??? Hm, för att inte tala om bloggar med några rader svenska, sen engelska, sen svenska och sedan engelska igen... Man läser det på svenska, inser sedan att man sitter och läser samma sak igen - fast då på engelska... Kan bli lite förvirrande då ibland, speciellt när de INTE översätter allt de skrev på svenska till engelska...
Må så gott... en Sjöbackabo på irrvägar ute på nätet... kramis, som tycker att Wendy är den som ska ha katten, ingen annan, hihihi...

Karin P

Grattis!
Man måste ju gratulera en blogg som innehåller så mycket om en själv och ens familj. Noterar att samtliga bilder på FO:s har samband med min familj (eller dotter om vi ska vara korrekta).
Vi ses i kväll över stickningarna!
/Bibblomorsa 1 (fortfarande undrande hur jag fick numret, men jag får acceptera fakta)

Tina

Bra sammanfattning över en lysande karriär! Jag uppskattar också bristen på kattbilder och har samma problem med arkivet.

Och välkommen till spinnarvärlden! :)

Karin

Vi får väl vända på det, TACK för två års trevligt läsande!!!!!

ToveB

Hehe, gillade nr 2 på din "inte"-lista. Väntar med spänning på ett erkännande! ;-)

Bim, en del av oss har vänner i andra länder än Sverige. Då känns det trevligt att kunna inkludera dem i sina stickäventyr genom att skriva på engelska. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad