« Stitch 'n bitch crochet / Debbie Stoller | Main | Ingen tvekan »

September 18, 2006

Comments

Bim H-D

Puh... detta låter som en bok man inte bör läsa, ;).
Trista bilder är inget för en människa som ÄLSKAR bilder och ser mycket i bilder... ja, allt är bilder, hihihi... Men, att sitta och räkna matte osv... hualigen... Måste man börja läsa matte nu för att orka sticka något??? Hm, berätta när alla de där sidorna är lästa för mig om jag ska anmäla mig till mattekurs eller inte...
Må så gott... värmländska på G, som röstade igår och nu får klaga på både det ena och de andra om hon känner för det, ;) Kramis och läs på du... mellan maskornar på något hemligt... ;)

heidi

Den boken dyker upp överallt. Men så tråkigt att den är gjord i en lågbudgetupplaga:-( Trots det står den med på listan över böcker jag tänker köpa.

Maria

Det gör inget om du orkar släpa med den på någon stickträff...din beskrivning gör att jag blir nyfiken...eller kan det ha något med att gör att det är en stickbok jag inte bläddrat i...än....

Bim H-D

Oj, har det gått en vecka redan???
Hm, kan du köra en vecka till??? :p
Antar att du har fler att välja bland och fresta oss andra med, hihihi... Oki, ledigt någon dag då och då för att blogga om annat, men annars, :)
Må så gott... värmländska på G... kramis, ngn som ÄLSKAR böcker och gillar att läsa när folk skriver om sina... inspiration till inköp??? Hm....

Marika

Bim: Alltså, jag haaade tänkt att skriva om två böcker till i två dagar till, men jag hinner inte med. Dessutom har jag faktiskt drabbats av sticklust. :O Detta är ytterst märkligt men måste åtgärdas med det snaraste.
Heidi: Jag har mjukpärmsutgåvan och det kanske är lite sämre utförande på den än den inbundna, men jag tror inte det. Papperet var småkasst i den inbundna också vad jag minns.
Maria: Jag bär den med mig till nästa gång vi ses. Tyvärr inte imorgon.

Stickorren

Skall bli kul att höra vad du säger om boken när den är läst. Den varkar mycket intressant, just för att det är uträkningar från grundern!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad