« Stickverk / Birgitta Engardt | Main | Arkeologisk utgrävning »

October 01, 2006

Comments

ToveB

Voi h-i, vilka mönster! :-O Så har man den julens klappar planerade. Tack! :-)

Elena

Tänk vad snygga vantar!! Skulle gladeligen haka på KAL:et men har inte så stor erfarenhet av mönsterstickning och ingen alls av vantar. Får nöjja mig med att kika in på webbsidan och se hur det går för er!!

Liisa

TACK för påminnelsen om den länken! Den gör att jag hoppar på...

Ingrid_in_sweden

Kul!


Jag är också helt begeistrad i den - grunnar på - nää fast Komi vantarna är högre på listan :-))

Hälsar Ingrid

http://www.legitpaydayloansonline1.com

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a
few of the images aren't loading properly. I'm not sure
why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad